Zpět

Kostel sv. Jana Křtitele

Menu
Adresa Orlické Záhoří
GPS 50°16'42"N 16°28'29"E (xx km)
681 m nad mořem
swipe

Pozdně barokní kostel z let 1754-1763 je jednolodní, obdélníkového půdorysu se zaoblenými rohy a pravoúhelníkovitým presbytářem, k němuž přiléhá hranolovitá věž se šindelovou střechou, na západě pak kruchta.

Byla zde také velmi pozoruhodná pozdně gotická Kalvárie (kolem r. 1500), dnes přenesená do kostela sv. Kříže v Klášterci nad Orlicí.


Kategorie kostel
Služby pravidelné bohoslužby

Prohlídkové trasy / expozice

Popis Zařízení kostela je převážně barokní a klasicistní z období kolem roku 1770: hlavní oltářní obraz je nesen dvěma anděly, po stranách jsou sochy (zprava) sv. Jana Nepomuckého, Zikmunda, Václava a Vojtěcha, nad tabernáklem drobný obraz Madony, boční oltáře Panny Marie a Nejsvětějšího Srdce Páně pseudorománské. Barokní oltář sv. Jana Nepomuckého je datován do 1. čtvrtiny 18. století.