Zpět

Kostel sv. Máří Magdalény

Menu
Adresa Bartošovice v Orlických horách
GPS 50°9'51"N 16°32'58"E (xx km)
592 m nad mořem
swipe

První dřevěný kostelík v Bartošovicích existoval před r. 1548. R. 1673 byl postaven zděný kostel. Současná podoba svatyně je z let 1731-46. Věž byla poškozena v r. 1793 bleskem, při opravě byla snížena a dostala barokní báň. Na počátku 20. stol. opravován po požáru způsobeného opět úderem blesku, cibulovité střechy věží byly nahrazeny jehlancovitými. Oltářní obraz patronky kostela je patrně dílem některého z učedníků Petra Brandla.


Kategorie kostel
Služby pravidelné bohoslužby