Zpět

Márnice

Menu
Adresa 517 64 Orlické Záhoří
GPS 50°16'41"N 16°28'29"E (xx km)
Turistická atraktivita (dům / vila / palác, pamětní deska) zdroj: Turistické informační centrum

V márnici je umístěna náhrobní deska významného skláře Johanna II. Friedricha z kladského Hausdorfu. Na pravém břehu Divoké Orlice vystavěl sklářskou huť, která se stala základem pozdější vsi Friedrichswald, od roku 1928 s názvem Bedřichovka.


Kategorie dům / vila / palác, pamětní deska