Zpět

U Kunštátské kaple - přírodní památka

Menu
GPS 50°14'50"N 16°27'12"E (xx km)
1033 m nad mořem
Turistická atraktivita (přírodní památka) zdroj: Královéhradecký kraj

Rašeliniště a jezírka v porostu rašelinné smrčiny, kterré je velmi cenné zejména pro svou flóru, která tvoří mechová a bylinná patra se zvláště chráněnými druhy v rašelinišťních společenstvech. Vyskytuje se zde bradáček srdčitý, prstnatec Fuchsův, ostřice bažinná, rosnatka okrouhlolistá.


Kategorie přírodní památka